Biuro Konstrukcyjno Budowlane WAWTOM Anna Gniwek

Projektowanie i wykonawstwo geotechniczne

 

O firmie

Biuro Konstrukcyjno Budowlane WAWTOM specjalizuje się w wąskiej dziedzinie branży budowlanej dotyczącej geoinżynierii. Kwalifikacje w tej specjalistycznej dziedzinie Anna Gniwek  zdobyła,  współpracując przez 10 lat z najwybitniejszymi  autorytetami  z  Zakładu  Geotechniki i  Fundamentowania   Instytutu  Techniki   Budowlanej  i  stojąc  na czele Pracowni Współpracy Konstrukcji z Podłożem w tej placówce. We współpracy z Tymi wybitnymi Inżynierami zrealizowała wiele znaczących projektów, do których należą między innymi wzmocnienie podtorza trakcji kolejowej w Tunelu Średnicowym w Warszawie wraz z realizacja tego projektu, nadbudowa składowiska „Lubień” z odpadów popaleniskowych w Elektrowni Bełchatów (obecnie na etapie wdrożenia), zabezpieczenie osuwiska w ciągu autostrady A1 (zrealizowane w latach 2008÷2010), zabezpieczenie wykopów drogowych obwodnicy Lublina w ciągu drogi S17 (zrealizowane w latach 2012÷2014).

Biuro wykonało projekty i realizacje  zabezpieczenia  oraz wzmocnienia (wraz z próbnymi obciążeniami mikropali metodą belki odwróconej) wielu obiektów budowlanych w tym budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej położonych między innymi w Warszawie, Lublinie, Gdyni, Malborku, Łowiczu, Łodzi, Świnoujściu, Opolu, Mogielnicy, Dębe, Szczecinie oraz budynków stacji transformatorowych Farmy Wiatrowej Orla I i II. W tak zwanym międzyczasie relaksujemy się budując domki drewniane, pergole oraz zabudowując balkony ;-)

Tym co wyróżnia nas na rynku jest realizowalność tworzonych projektów i skuteczność myśli technicznych oraz działań zweryfikowana na przestrzeni lat po ich wdrożeniu.

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na zdiagnozowaniu każdego zgłoszonego problemu, przedstawieniu palety rozwiązań wraz z ich wyceną oraz realizację, czyli wdrożenie metody optymalnej pod względem technicznym jak i ekonomicznym.

Biuro blisko współpracuje ze Specjalistami w dziedzinie geoinżynierii, geologii, konstruktorami i wykonawcami najbardziej skomplikowanych i nowatorskich prac inżynierskich.

Zespół posiada wszelkie wymagane prawem budowlanym uprawnienia (projektowe, wykonawcze oraz eksperckie – rzeczoznawcy).

Biuro Konstrukcyjno Budowlane WAWTOM Anna Gniwek

ul. Malborska 14b/46

03-286 Warszawa

tel. 606-275-277

e-mail: biuro@bkbwawtom.nazwa.pl

NIP:921-180-16-41 REGON: 146988350