Polityka prywatności

Zgodnie  z  art.  13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia   Parlamentu  Europejskiego  i  Rady   (UE)   2016/679   z   dnia   27   kwietnia   2016 r.  w   sprawie  ochrony  osób  fi zycznych  w  związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO), informujemy, że:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Anna  Gniwek,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Biuro  Konstrukcyjno  Budowlane  WAWTOM  Anna  Gniwek  z siedzibą  przy ul. Malborskiej w Warszawie wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 921-180-16-41, REGON 146988350.

2) Informacje przesłane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane jedynie w celu przygotowania oferty oraz odpowiedzi na wysłane zapytanie. Dane będą przetwarzane oraz przechowywane przez 5 lat od momentu wykonania usługi, której zapytanie dotyczyło. W przypadku gdy nie dojdzie do wykonania usługi, dane będą przetwarzane oraz przechowywane przez 5 lat od dnia wysłania wiadomości. Przechowywane dane nie będą wykorzystywane w celu przesyłania materiałów marketingowych.

3) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem biuro@bkbwawtom.nazwa.pl

4) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku złożenia zapytania ofertowego i wynika z konieczności przygotowania oferty/podpisania umowy/realizacji zlecenia.

5) Informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (PUODO),gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Konstrukcyjno Budowlane WAWTOM Anna Gniwek

ul. Malborska 14b/46

03-286 Warszawa

tel. 606-275-277

e-mail: biuro@bkbwawtom.nazwa.pl

NIP:921-180-16-41 REGON: 146988350